crazymary

12 tekstów – auto­rem jest cra­zyma­ry.

Wyżera mnie kwas nies­pełnionej miłości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 kwietnia 2012, 22:36

Jes­tem uro­jonym więźniem samotności. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 7 lipca 2011, 22:12

Strach przed przyszłością plącze się we mnie co­raz bar­dziej, a każda myśl o niej niszczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2011, 19:50

Przez chwilę uwięzłam w eufo­rii życia mi nieznanego. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 listopada 2010, 15:34

To uczu­cie, gdy wszys­tko masz w za­sięgu ręki, a nic nie możesz zrobić. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 listopada 2010, 16:38

Przyszedł dzi­siaj i za­pukał do moich brud­nych smu­gami deszczu okien pro­mień wchodzące­go słońca. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 października 2010, 21:07

Tak nap­rawdę chciałabym uk­ryć wszys­tkie swo­je lęki. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 października 2010, 22:46

Cier­pienie in­nych za­daje mi ból . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 października 2010, 14:42

Dos­ko­nale radzę so­bie z per­swazją, która sie­dzi w in­nych ludziach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 lipca 2010, 22:23

Codzien­nie siadam na fo­telu z błękit­nych chmur i roz­myślam jak mogę uni­ces­twić swoją bezradność. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 lipca 2010, 13:18
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność